دستگاه رسوب شکن آب

بدون برق و باتری

#بی_رسوب_زندگی_کن

مهم ترین ویژگی ها

حق اختراع

این دستگاه نمونه صددرصد مشابه در خارج از ایران ندارد. در واقع نمونه های موجود در خارج از ایران، دستگاه های الكترومغناطیسی هستند که با برق یا باتری كار می‌كنند. ولی رسوب شکن ما هیچ‎گونه نیازی به انرژی خارجی نداشته و انرژی خود را مستقل تولید می‌كند. دستگاه های مغناطیسی خارجی نیاز به برق ندارند ولی بعد از مدتی مگنت‌های ثابت به‌كاررفته در دستگاهشان از كار می‌افتد و دیگر قادر به ادامه كار نیستند. ولی این دستگاه از طریق آلیاژ و برد الکترونیکی آنتن و دیش داخل دستگاه به‎طور پی در پی در حال تغییر جریان و فركانس است و آلیاژی که داخل دستگاه وجود دارد، اجازه كاهش قدرت را به مگنت‌ها نمی‌دهد. بنابراین عمر مفید بیشتری دارد. به صورت کلی دستگاه‌های مغناطیسی در مقایسه با نمونه‌های الكترومغناطیسی، طول عمر كمتری دارند.
عدم نیاز به برق، از ویژگی‌های رقابتی محصول
رسوب‌شکن به کمک یک کیت که شامل برد الکترونیکی مخصوصی است که با خواص پیزوالکتریک کار می‌کند می‌تواند انرژی مورد نیاز را تامین کند. این برد الکترونیکی از طریق دیش‌هایی به وسیله سیم‌های رابط که به دو آلیاژ متصل هستند و امواج را به مگنت‌های ثابت منتقل می‌کنند تا ۳۰ سال بدون مشکل کار می‌کنند و خود شارژ شونده است.

نظرات مشتریان